Månedlige arkiver: juni 2016

LOTW

Categori : Ham Radio

Endelig. Nå finner du meg også på LOTW.

Arrl’s logbook of the world.