Kategoriarkiv: Min Database for Windows

Ny versjon av Min Database for Windows v2.0

ENGLISH TEXT
A new version of the program Min Database has arrived!
This is version 2.0, released march 2015 – and will of course be free for all registered customers.

This version includes some bug fixes. Most minimal and one vital error when printing. In addition, it directed that we now use minibase.org and no longer uses mindatabase.com.

Have you already installed and registered the program, you only need to uninstall this in windows. Key file “mindatabase.dat” remains in folder and all saved settings will work as before – see otherwise operating instructions accompanying the program for more info just about this. We are no longer using code signing from Comondo. This was too expensive. So the new version contains no code signing.

Good luck with your new and improved version of Min Database.
NORSK TEKST
En ny utgave av programmet Min Database har kommet!
Dette er versjon 2.0, released mars 2015 – og vil selvsagt være gratis for alle registrerte kunder!

Denne versjonen inneholder endel feilrettinger. De fleste minimale og 1 vital feil ved utskrifter. I tillegg er det rettet på at vi nå benytter minibase.org og ikke lenger bruker mindatabase.com.

Har du allerede installert og registert programmet, trenger du kun avinstallere dette i windows. Nøkkel-filen “mindatabase.dat” blir liggende i mappa si og alle lagrede innstillinger vil virke som før – se ellers brukerveiledningen tilhørende programmet for mer info akkurat om dette. Vi bruker ikke lenger codesigning fra Comondo. Dette ble for dyrt. Så den nye versjonen inneholder ingen code signering.

Lykke til med din nye og forbedrede versjon av Min Database v2.0