minibase.no is the future home I’m going to use

ENGLISH
I pull down my old website at www.minibase.org and everything is moved over here to www.minibase.no. This work will be completed by the end of the year 2016.
So be sure to make a bookmark to www.minibase.no.
minibase.no is the future home I’m going to use on the Internet.

NORSK
Jeg legger ned den gamle hjemmesiden min på www.minibase.org og alt flyttes over hit på www.minibase.no. Dette arbeidet blir fullført innen utgangen av 2016.
Så husk å lage et bokmerke til www.minibase.no
minibase.no er den fremtidige hjemmesiden jeg kommer til å bruke på Internett.