Daily Notes

klipp1_til_dnPåbegynt det aller første grafiske arbeidet til et helt nytt MAC (OSX) program (app).

Jeg har påbegynt arbeidet med å lage et helt nytt dagbok program til MAC. Omfattende grafisk arbeide og superrask database med iCloud support.

Fikk godkjent navnet Daily Notes hos Apple og AppStore. Programmet lager jeg i C++ og Swift. Sitter å leker meg med PixelMator på Mac’n.

Prøve å få programmet ferdig i år (2016)….

Hilsen
Morten Steenberg