Flytting

Alle mine sider på www.minibase.org flytter jeg over til minibase.no (her). Det er en omfattende jobb. Tar litt av gangen. Beklager at i en periode vil det være litt rot rundt om kring her. Alle filer skal være overført hit innen årsskiftet 2016-2017. F.o.m. januar 2017 legger jeg ned minibase.org og velger å ha alle mine ting og tang her på no-domenet.